Portfólio

Portfólio našej spoločnosti zahŕňa komplexné služby pre potreby priemyselnej automatizácie.
V rámci služieb poskytujeme rozsiahlu paletu riešení od inovácií
a rekonštrukcií existujúcich technológií po vývoj a výrobu jednoúčelových zariadení a technológií.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Projekty

Portfolio Image
Zatvoriť

Zásobníkový dopraník

Účel aplikácie

Zásobníkový dopravník slúži na vytvorenie zásoby obrábaných blokov motora medzi nadväzujúcimi pracoviskami. Maximálna kapacita zásobníkového dopravníka je 26 kusov. Zásobníkový dopravník je možné ručne vykladať alebo nakladať pre účely kontroly obrábaných blokov motora.

Portfolio Image
Portfolio Image
Zatvoriť

Robotický manipulátor

Účel aplikácie

Manipulátor slúži na automatické premiestňovanie guľových kĺbov z dopravníka stroja do lisu. Guľové kĺby sú premiestňované pomocou dopravníku s unášačmi a robotického 6-osového ramena. Pri maximálnej rýchlosti je dosahovaný pracovný takt 6,9 sekundy.

Portfolio Image
Portfolio Image
Zatvoriť

Dávkovacie zariadenie

Účel aplikácie

Stroj slúži na dávkovanie a mazanie tesnení s presnosťou +/- 0,05 %. Kusy bez pružiny prepadnú cez klapku do debničky so zlými kusmi. Dobré kusy vychádzajú na výstupnú lištu, po ktorej sa skĺznu do debničky na dopravníku.

Portfolio Image

Referencie

Kariéra

Kolektív FMach je zložený z mladých šikovných ľudí, ktorý napredujú vo svete najnovších technológií,
ktoré využívajú priamo v praxi.
Ak si šikovný a chceš pracovať s najnovšími priemyselnými technológiami tak si u nás vítaný.

Aktuálne ponuky

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Top